sferen 19

Citaat voor ‘Teksten Sloterdijk

..’ik ben immers zelf, zoals ik ben, een vertroebeling van de absolute blik;
ik kijk vanuit een epicentrisch punt naar de wereld en zie daar niets wat
compleet blijft, alleen maar de kleurige weerschijn van een onzichtbare
totaliteit. Door de sluier van de meningen, beelden, situaties heen zie ik
steeds alleen maar fragmenten en deelaanzichten van de duistere machine van
het worden.’

blz 461 Deel II