Back in town

En op naar de volgende expo’s

Eerst werk inleveren voor de overzichtstentoonstelling van de kunstenaarsvereniging ‘De Onafhankelijken’. Eerste schetsen/ ontwerpen of serieus werk……
tek1